Een bestand en map verwijderen

Verwijder een bestand in Python

os.remove() functie verwijdert het bestand als dit bestand bestaat, verhoogt de overeenkomstige uitzonderingen als het bestand niet bestaat, of het is geen bestand of de gebruiker heeft geen toestemming om het te verwijderen.

Deze monster post staat na 2 weken ...
Deze monster post staat na 2 weken al op plek 3 in google!

Je kan eerst controleren of het bestand bestaat met os.path.isfile() functie of try...except uitzonderingsbehandeling gebruiken om de fout vast te leggen. We raden de uitzonderingsbehandeling aan als een betere praktijk.

import os

fileTest = r"C:\Test\test.txt"

try:
  os.remove(fileTest)
except OSError as e:
  print(e)
else:
  print("File is deleted successfully")

Het wordt afgedrukt File is deleted successfully als het bestand wordt verwijderd en het wordt afgedrukt [WinError 2] The system cannot find the file specified: 'C:\\Test\\test.txt' als het bestand niet bestaat. En je krijgt [WinError 5] Access is denied: 'C:\\Test\\test.txt' als de gebruiker geen toestemming heeft om het te verwijderen.

Verwijder een map in Python

shutil.rmtree() verwijdert een hele mapstructuur, met andere woorden, alle bestanden en submappen erin. Het roept uitzonderingen op als het invoerargument geen map is, of het niet bestaat of de gebruiker geen toestemming heeft om het te verwijderen.

import shutil

pathTest = r"C:\Test"

try:
  shutil.rmtree(pathTest)
except OSError as e:
  print(e)
else:
  print("The directory is deleted successfully")

Gerelateerde Artikelen - Python File

 • Alle bestanden van een map ophalen
 • Hoe tekst aan een bestand in Python toe te voegen
 • Hoe te controleren of een bestand bestaat in Python
 • Gerelateerde Artikelen - Python Dictionary

 • Alle bestanden van een map ophalen
 • Hoe tekst aan een bestand in Python toe te voegen
 • Hoe te controleren of een bestand bestaat in Python