Python-operators

Python-operators

In deze sectie worden Python-operators besproken met behulp van voorbeeldcodes. Operators zijn de speciale symbolen om specifieke taken uit te voeren op operanden (waarden of variabelen) bijvoorbeeld wanneer je schrijft a+b , hier + is een operator die werkt op variabelen a en b en deze variabelen worden operanden genoemd. Hier volgen enkele typen Python-operators: Python rekenkundige operatoren Rekenkundige operatoren voeren rekenkundige (wiskundige) bewerkingen uit op variabelen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, enz.

12 april 2022

Tags

Python Tkitner Tkinter JavaScript Matplotlib PyQt5

Meest populaire artikelen

Laatste artikels