Tkinter tutorial - schuifbalk

Tkinter tutorial - schuifbalk

De Tkinter-schuifbalkwidget wordt normaal gebruikt om door widgets te bladeren zoals ListBox , Text of Canvas verticaal, of Entry horizontaal. Het toont een schuifregelaar in de juiste positie. Tkinter ScrollBar import tkinter as tk class Scrollbar_Example: def __init__(self): self.window = tk.Tk() self.scrollbar = tk.Scrollbar(self.window) self.scrollbar.pack(side="right", fill="y") self.listbox = tk.Listbox(self.window, yscrollcommand=self.scrollbar.set) for i in range(100): self.listbox.insert("end", str(i)) self.listbox.pack(side="left", fill="both") self.scrollbar.config(command=self.listbox.yview) self.window.mainloop() if __name__ == '__main__': app = Scrollbar_Example() self.scrollbar = tk.Scrollbar(self.window) Het initieert de Scrollbar instantie.

12 april 2022 Tkinter Tkinter Scrollbar

Tags

Tkinter Label Tkinter Checkbutton Tkinter Radiobutton Tkinter Combobox Tkinter Menubar Tkinter Scale Tkinter Message Box Tkinter Scrollbar

Meest populaire artikelen

Laatste artikels