NumPy Introductie en installatie

Python wordt veel gebruikt voor big data-analyse, massagegevensverwerking en machine learning omdat het essentiële wiskundige berekeningsbibliotheken heeft zoals NumPy en Pandas dat is ook gebaseerd op NumPy.

NumPy is geschreven in C-taal, zodat het extreem snel werkt en voldoet aan de snelheidseisen bij big data-analyse.

NumPy installeren

Je zou kunnen gebruiken pip in de console om te installeren NumPy als je Python 3 hebt geïnstalleerd, ongeacht het besturingssysteem Windows, Linux of MacOS is.

pip install numpy

Installeer Numpy niet via pip

Linux Ubuntu en Debian

Je zou kunnen installeren NumPy met de onderstaande commando’s,

sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib ipython ipython-notebook python-pandas python-sympy python-nose

MacOS

Je zou kunnen gebruiken Homebrew om te installeren NumPy in MacOS

brew tap homebrew/science && brew install python numpy

Anaconda (Windows)

Als u Anaconda hebt geïnstalleerd, NumPy en vele andere bibliotheken voor gegevensberekening zijn al geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om Anaconda te gebruiken, omdat het vooraf bibliotheken installeert voor gegevensanalyse zodat het de installatieworkload vermindert.