Python while Loop

Jinku Hu 12 april 2022 20 december 2019
 1. while Loop Voorbeeld
 2. while Lus met else
Python while Loop

In deze sectie zullen we u door een while lus leiden die een aantal instructies een bepaald aantal keren uitvoert. In een while lus, als de voorwaarde is True , komt controle in het lichaam van while en worden verklaringen binnen uitgevoerd. Dit proces gaat door totdat de toestand wordt False.

while lus wordt meestal gebruikt als u niet weet hoe vaak de instructies zullen worden uitgevoerd (totaal aantal iteraties).

Het volgende is de syntaxis van de Python- while lus:

while condition:
  block of statements

Hier, als de condition is True , komt de controle in het lichaam van while en wordt het blok instructies uitgevoerd. Wanneer de toestand wordt False , wordt de iteratie gestopt en wordt de lus beëindigd.

while Loop Voorbeeld

Het volgende programma berekent de som van de eerste vijf even getallen:

sum = 0
i = 0      #initializing counter variable at 0
while i <= 10:   
  sum = sum + i
  i = i + 2      #incrementing counter variable with inter of 2 for even numbers
print("Sum of first five even numbers =", sum)
Sum of first five even numbers = 30

Allereerst moet u de waarde van uw tellervariabele initialiseren i . Dan heb je een while lus die een voorwaarde bevat die aangeeft dat de lus moet worden beëindigd als deze i groter wordt dan 10. Vervolgens wordt de tellervariabele i verhoogd door 2 toe te voegen in elke iteratie die even getallen zal genereren zoals aanvankelijk i nul was.

Wanneer i 12 wordt, wordt de lus beëindigd en wordt de lus sum afgedrukt. Bij elke iteratie van de lus wordt de waarde van i opgeteld bij sum.

while Lus met else

In een while lus, kan je ook een else deel dat zal worden uitgevoerd wanneer het condition van while wordt geëvalueerd te worden False.

Notitie

Als u break de while lus gebruikt, wordt het else gedeelte genegeerd.

count = 0
while count < 4:
  print("You are inside while loop")
  count = count + 1
else:
  print("You are in else part")
You are inside while loop
You are inside while loop
You are inside while loop
You are inside while loop
You are in else part

Wanneer count groter wordt dan 4, wordt een else gedeelte uitgevoerd.

Author: Jinku Hu
Jinku Hu avatar Jinku Hu avatar

Founder of DelftStack.com. Jinku has worked in the robotics and automotive industries for over 8 years. He sharpened his coding skills when he needed to do the automatic testing, data collection from remote servers and report creation from the endurance test. He is from an electrical/electronics engineering background but has expanded his interest to embedded electronics, embedded programming and front-/back-end programming.

LinkedIn

Gerelateerde Artikelen - Python Loop