Python Matplotlib Howto's

Matplotlib Line

Matplotlib figure size

Matplotlib Axis

Matplotlib Xticks