Python Pass

  1. Python- pass verklaring
  2. pass Voorbeeld van een verklaring

In deze sectie leert u de Python- pass instructie.

Python- pass verklaring

pass is eigenlijk een null bewering die meestal wordt gebruikt als tijdelijke aanduiding. Als u een functie of een lus wilt declareren maar niet de implementatie wilt bieden, kan je een pass instructie gebruiken. Het is vergelijkbaar met de ; programmeertaal C of nop in de assembleertaal.

De pass instructie resulteert in geen bewerking (NOP), wat betekent dat er niets gebeurt wanneer pass wordt uitgevoerd.

Dus wat is het verschil tussen pass en Python-opmerkingen als er niets met beide gebeurt?

De opmerkingen worden genegeerd en niet uitgevoerd, maar de pass instructie wordt uitgevoerd en resulteert in niets.

Het volgende is de syntaxis van pass in Python:

pass

Als je in de toekomst een lus of functie wilt implementeren, moet je een pass statement gebruiken , omdat een functie of lus nooit een lege body in Python kan hebben.

pass statement creëert een leeg lichaam voor u.

pass Voorbeeld van een verklaring

l = ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']
for i in l:
    pass

Dus hier heeft for lus een lege body die wordt aangegeven met een pass instructie. Als er geen pass verklaring is en de inhoud van for leeg is, heb je een SyntaxError - expected an indented block.

Evenzo pass kan het ook worden gebruikt in klassen en functies wanneer u van plan bent klassen en functies in de toekomst te implementeren. Overweeg het onderstaande voorbeeld:

def function(args):
    pass
class ABC:
    pass