Python-bestandsbewerking

  1. Een bestand openen
  2. Sluit een bestand
  3. Bestand object
  4. Schrijf een bestand
  5. Lees een bestand
  6. Hernoem en verwijder een bestand

In deze sectie leert u hoe u bewerkingen uitvoert op bestanden in Python-programmering.

Met Python kan je een bestand openen, iets naar een bestand lezen of schrijven en vervolgens een bestand sluiten. Dit kan met behulp van enkele functies voor het manipuleren van bestanden. Als u een bewerking op een bestand wilt uitvoeren, moet u eerst een object van het bestand maken.

Een bestand openen

Een bestand kan worden geopend met de open() functie. Er wordt een bestandsobject gemaakt dat later wordt gebruikt om bewerkingen op het bestand uit te voeren.

De syntaxis om een ​​bestand te openen is als volgt:

obj = open(fileName, mode)

fileName is de naam van het bestand, mode definieert de modus waarin het bestand wordt geopend, bijvoorbeeld r om een ​​bestand in leesmodus te openen.

fobj = open("PythonExamplefile.txt", 'r')

Het bestand PythonExamplefile wordt geopend in de leesmodus.

Modi om een ​​bestand te openen

modes Betekenis
r Bestand wordt geopend in leesmodus.
rb Bestand wordt geopend in de leesmodus in binair formaat.
r+ Bestand wordt geopend in zowel de lees- als de schrijfmodus.
rb+ Bestand wordt geopend in zowel lees- als schrijfmodus in binair formaat.
w Bestand wordt geopend in schrijfmodus. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt. Als het bestand bestaat, wordt het overschreven.
wb Bestand wordt geopend in schrijfmodus in binair formaat. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt. Als het bestand bestaat, wordt het overschreven.
w+ Bestand wordt geopend in zowel de lees- als de schrijfmodus. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt om te lezen en te schrijven. Als het bestand bestaat, wordt het overschreven.
wb+ Bestand wordt geopend in zowel lees- als schrijfmodus in binair formaat. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt om te lezen en te schrijven. Als het bestand bestaat, wordt het overschreven.
a Bestand wordt geopend in append-modus. De nieuwe gegevens worden aan het einde van het bestand geschreven. Als het bestand niet bestaat, wordt er een nieuw bestand gemaakt om te schrijven.
ab Bestand wordt geopend in append-modus in binair formaat. De nieuwe gegevens worden aan het einde van het bestand geschreven. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt om te lezen en te schrijven.
a+ Bestand wordt geopend in zowel toevoegen als lezen. De nieuwe gegevens worden aan het einde van het bestand geschreven. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt om te lezen en te schrijven.
ab+ Bestand wordt geopend in zowel toevoegen als lezen. De nieuwe gegevens worden aan het einde van het bestand geschreven. Als het bestand niet bestaat, wordt een nieuw bestand gemaakt om te lezen en te schrijven.

Sluit een bestand

Na het uitvoeren van bewerkingen aan een bestand, moet een bestand worden gesloten. De close() methode wordt gebruikt om een ​​bestand te sluiten.

fobj.close()
fobj = open("PythonExamplefile.txt", 'r')
#operations on file
fobj.close()

Bestand object

Wanneer een bestand wordt geopend, wordt een bestandsobject gemaakt dat kan worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren. Je kan bijvoorbeeld informatie over een bestand krijgen, zoals de naam, de modus waarin het bestand wordt geopend, enz.

fobj = open("PythonExamplefile.txt", 'r')
print("File name", fobj.name)
print("File mode", fobj.mode)
fobj.close()

Resultaat:

File name PythonExamplefile.txt
File mode r

Schrijf een bestand

De write() methode wordt gebruikt om iets in een bestand te schrijven. Het bestand moet worden geopend om op te schrijven.

De syntaxis om de write() methode te gebruiken is als volgt:

fobj.write("string")

Voorbeeld:

fobj=open("PythonExamplefile.txt", 'w')
fobj.write("Hello Python Programming")
fobj.close()

De volgende inhoud wordt naar het bestand geschreven:

Hello Python Programming

Lees een bestand

Je kan vanuit een bestand lezen met behulp van de read() methode. Lezen uit een bestand krijgt invoer van het bestand.

Hierna volgt de syntaxis om uit een bestand te lezen:

fobj.read(numberofBytes)

Hier numberofBytes is het totale aantal bytes dat uit het bestand is gelezen.

fobj=open("PythonExamplefile.txt", 'r')
content = fobj.read(5)
print(content)
fobj.close()
Hello

Hernoem en verwijder een bestand

Hernoem een ​​bestand

De rename() methode wordt gebruikt om een ​​bestand te hernoemen.

De syntaxis van rename() is als volgt:

os.rename(currentName, newName)

Hier os is een module waarmee u functies kan jeitvoeren die afhankelijk zijn van het besturingssysteem.

Voorbeeld:

import os
os.rename("PythonExamplefile.txt", "Python.txt")

De nieuwe naam van het bestand is Python.txt nu.

Verwijder een bestand

Een bestand wordt verwijderd met behulp van de remove() methode.

De syntaxis van remove() is als volgt:

os.remove(nameofFile)

Voorbeeld:

import os
os.remove("Python.txt")