Python nummers en conversie

Jinku Hu 25 februari 2021 20 december 2019
  1. Nummer gegevenstype
  2. Nummertype Conversie
  3. Fractionele nummers
Python nummers en conversie

In deze sectie leert u het gegevenstype getallen in de programmering van Python en de wiskundige bewerkingen die u op deze getallen kan jeitvoeren. Verder leert u hoe u van het ene gegevenstype naar het andere converteert.

Nummer gegevenstype

Het gegevenstype voor getallen in Python omvat:

  1. integers
  2. Drijvende-kommagetallen
  3. Complexe getallen

Geheel getal heeft geen fractioneel / decimaal gedeelte.

Drijvende-kommagetallen bevatten een decimaal gedeelte.

Complexe getallen hebben een reëel deel en een denkbeeldig deel. Complexe getallen zijn in de vorm x + yj , waar x is het echte deel en yj is het denkbeeldige deel.

De functie type() wordt gebruikt om het gegevenstype van een variabele of meer algemeen een object te krijgen. De functie isinstance() wordt gebruikt om te controleren of de variabele tot een bepaalde klasse behoort of niet.

x = 3
print("type of", x, "is", type(x))
x = 3.23
print("type of", x, "is", type(x))
x = 3+3j
print("is", x, "a complex number:", isinstance(x, complex))

Resultaat:

type of 3 is <class 'int'>
type of 3.23 is <class 'float'>
is (3+3j) a complex number: True

Geheel getal kan van elke lengte zijn, maar de drijvende-kommagetallen mogen maximaal 15 decimalen bevatten.

De gehele getallen kunnen ook worden voorgesteld als binair (basis 2), hexadecimaal (basis 16) en octaal (basis 8). Dit kan worden gedaan met voorvoegsels. Controleer de onderstaande tabel:

Nummer systeem prefixes
Binair ‘0b’ of ‘0B’
Octaal ‘0o’ of ‘0O’
Hexadecimaal ‘0x’ of ‘0X’

Voorbeeld:

>>> print(0b110)
6
>>> print(0xFA)
250
>>> print(0o12)
10

Nummertype Conversie

Impliciete Type Conversie

Als u één float type type en één ander type type toevoegt int , is het type van het resultaat float . Hier int wordt float impliciet naar geconverteerd.

>>> 2 + 3.0
5.0

Hier is 2 een geheel getal dat wordt geconverteerd om impliciet te zweven en jij hebt 2.0.

Deze impliciete typeconversie wordt ook dwang genoemd.

Expliciete typeconversie

Je zou ook kunnen doen expliciete aantal data type conversie met behulp van functies zoals int() , float() , str() , etc.

>>> x = 8
>>> print("Value of x = ", int(x))
Value of x =  8
>>> print("Converted Value of x = ", float(x))
Converted Value of x = 8.0

Als u float waarde naar int waarde wilt converteren, wordt het decimale gedeelte afgekapt.

Fractionele nummers

Een genoemde module fractions wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren die een fractioneel getal omvatten. fractions module kan een fractioneel getal vertegenwoordigen als numerator/denominator

import fractions
print(fractions.Fraction(0.5))
1/2

De Fraction functie van de fractions module converteert de decimaal in breuken en vervolgens kan je wiskundige bewerkingen uitvoeren op deze breuken:

print(Fraction(0.5) + Fraction(1.5))
print(Fraction(0.5) * Fraction(1.5))
print(Fraction(0.5) / Fraction(1.5))

Resultaat:

2
3/4
1/3
Author: Jinku Hu
Jinku Hu avatar Jinku Hu avatar

Founder of DelftStack.com. Jinku has worked in the robotics and automotive industries for over 8 years. He sharpened his coding skills when he needed to do the automatic testing, data collection from remote servers and report creation from the endurance test. He is from an electrical/electronics engineering background but has expanded his interest to embedded electronics, embedded programming and front-/back-end programming.

LinkedIn