PyQt5 tutorial - basisvenster

Jinku Hu 25 juni 2020 20 december 2019
 1. PyQt5 basisvenster
 2. PyQt5 Venstergrootte wijzigen
 3. PyQt5 Vensterpictogram toevoegen
PyQt5 tutorial - basisvenster

PyQt5 basisvenster

We gaan een basisvenster maken in PyQt5.

import sys
from PyQt5 import QtWidgets

def basicWindow():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  windowExample = QtWidgets.QWidget()
  windowExample.setWindowTitle('Basic Window Example')
  windowExample.show()
  sys.exit(app.exec_())

basicWindow()
from PyQt5 import QtWidgets

Het importeert de QtWidgets module zodat we toegang hebben tot de grafische gebruikersinterface.

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

Het creëert een applicatieobject dat toegang heeft tot de event loop.

windowExample = QtWidgets.QWidget()

We moeten dan een QtWidget maken , omdat we dat gaan gebruiken als ons venster op het hoogste niveau en het heeft alles wat we willen.

windowExample.setWindowTitle('Basic Window Example')

setWindowTitle stelt het venster een titel in en het kan worden opgeroepen wanneer u het nodig hebt.

windowExample.show()

Het is nodig om het venster te tonen.

sys.exit(app.exec_())

We moeten die event loop starten met de app.exec_() functie.

Als we dit niet doen, loopt het programma gewoon door omdat het niet op zichzelf terugkeert en deze event loop hier wacht op evenementen van ons die daar worden uitgevoerd.

basicWindow()

Nu gaan we dat allemaal in een functie plaatsen die zou kunnen worden aangeroepen om ons venster te starten.

PyQt5 basisvenster

PyQt5 Venstergrootte wijzigen

Als we de grootte van het venster willen wijzigen, kunnen we de setGeometry() methode van de venster widget gebruiken.

import sys
from PyQt5 import QtWidgets

def basicWindow():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  windowExample = QtWidgets.QWidget()
  windowExample.setGeometry(0, 0, 400, 400)
  windowExample.setWindowTitle('Basic Window Example')
  windowExample.show()
  sys.exit(app.exec_())

basicWindow()
windowExample.setGeometry(0, 0, 400, 400)

setGeometry() methode gebruikt 4 gehele getallen als invoerargument

 • X coördinaat
 • Y-coördinaat
 • Breedte van het frame
 • Hoogte van het frame

Daarom is het voorbeeld venster de grootte van 400 x 400 pixels.

PyQt5-venstergrootte

PyQt5 Vensterpictogram toevoegen

import sys
from PyQt5 import QtWidgets, QtGui

def basicWindow():
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  windowExample = QtWidgets.QWidget()
  windowExample.setWindowTitle('Basic Window Example')
  windowExample.setWindowIcon(QtGui.QIcon("python.jpg"))
  windowExample.show()
  sys.exit(app.exec_())

basicWindow()
windowExample.setWindowIcon(QtGui.QIcon("python.jpg"))

Hiermee wordt het vensterpictogram python.jpg ingesteld. De parameter van setWindowIcon methode is QIcon object van QtGui module.

PyQt5-venstergrootte

Author: Jinku Hu
Jinku Hu avatar Jinku Hu avatar

Founder of DelftStack.com. Jinku has worked in the robotics and automotive industries for over 8 years. He sharpened his coding skills when he needed to do the automatic testing, data collection from remote servers and report creation from the endurance test. He is from an electrical/electronics engineering background but has expanded his interest to embedded electronics, embedded programming and front-/back-end programming.

LinkedIn