JavaScript-tekenreeksen

Jinku Hu 12 april 2022 20 december 2019
  1. JavaScript String Concatenation
  2. String methode
JavaScript-tekenreeksen

Een string is een verzameling tekst en we moeten onze string tussen aanhalingstekens plaatsen.

JavaScript String Concatenation

We kunnen twee strings samenvoegen met de operator +.

var exampleString = "Hello " + "World"; // "Hello World"

String-aaneenschakeling kan ook worden gedaan tussen string en getallen.

var x = "My age is " + 27;  // "My age is 27".

String methode

Tekenreeksen zijn objecten zoals elk ander object in JavaScript. Ze hebben methoden en eigenschappen.

JavaScript-tekenreekslengte-eigenschap

De lengte van de string is het aantal tekens in die string.

var stringExample = "String Example";

console.log(stringExample.length)
// It will return 14

string.length eigenschap retourneert de lengte van de tekenreeks.

JavaScript String UpperCase / LowerCase-methode

string.toUpperCase() en string.toLowerCase() converteert elk teken in de tekenreeks naar hoofdletters of kleine letters.

> var stringExample = "String Example";
> console.log(stringExample.toUpperCase())
STRING EXAMPLE
> console.log(stringExample.toLowerCase())
string example

JavaScript- indexOf methode

indexOf methode vindt index van een bepaalde letter of zin binnen deze tekenreeks.

> var stringExample = "String Example Index";
> console.log(stringExample.lastIndexOf("Example"))
7
> console.log(stringExample.lastIndexOf("example"))
-1

indexOf methode retourneert de eerste index waarbij het de gegeven subtekenreeks in de reeks vindt.

Als het de zin of de letter niet binnen de string kan vinden, zal het terugkeren -1 wat betekent dat de substring niet in deze string bestaat.

JavaScript-stringvergelijkingsmethode

> var stringExample1 = "ABC";
> var stringExample2 = "abc";
> console.log(stringExample1 == stringExample2)
false
> var stringExample3 = "ABC";
> console.log(stringExample1 == stringExample3)
true

== operator vergelijkt of twee tekenreeksen gelijk zijn op de hoofdlettergevoelige manier.

< operator vergelijkt of het eerste teken in de eerste tekenreeks vóór het eerste teken in de tweede tekenreeks in het alfabet staat.

> var stringExample1 = "CDE";
> var stringExample2 = "dcd";
> console.log(stringExample1 < stringExample2)
true
> var stringExample2 = "Dcd";
> console.log(stringExample1 < stringExample2)
true
> var stringExample2 = "BCD";
> console.log(stringExample1 < stringExample2)
false

< gebruiker niet hoofdlettergevoelig dus "CDE" < "DEF" ook "CDE" < "def".

In tegenstelling tot < , > controleert de operator of het eerste teken in de eerste tekenreeks na het eerste teken in de tweede tekenreeks in het alfabet staat.

> var stringExample1 = "CDE";
> var stringExample2 = "BCD";
> console.log(stringExample1 > stringExample2)
true
> var stringExample2 = "bcd";
> console.log(stringExample1 > stringExample2)
true
> var stringExample2 = "DEF";
> console.log(stringExample1 > stringExample2)
false
Author: Jinku Hu
Jinku Hu avatar Jinku Hu avatar

Founder of DelftStack.com. Jinku has worked in the robotics and automotive industries for over 8 years. He sharpened his coding skills when he needed to do the automatic testing, data collection from remote servers and report creation from the endurance test. He is from an electrical/electronics engineering background but has expanded his interest to embedded electronics, embedded programming and front-/back-end programming.

LinkedIn