Hoe slaap of wacht je X seconden in een Bat-bestand

  1. timeout (> Windows 72008)
  2. ping commando om de vertraging in te voeren

timeout (> Windows 72008)

timetout vertraagt ​​de uitvoering voor de gegeven seconden.

Syntaxis

timeout <seconds> /nobreak

<seconds> is een waarde tussen -1 en 100000. -1 zorgt ervoor dat de computer voor onbepaalde tijd wacht tot een toetsaanslag.

/nobreak negeert toetsaanslagen van gebruikers en het wachten kan niet worden gestoord door een toetsaanslag.

timeout Voorbeeld

timeout /t 5

Het pauzeert 5 seconden vóór de volgende uitvoering.

batch time-out voorbeeld

ping commando om de vertraging in te voeren

Hoewel de pc de uitvoering van de opdracht x seconden pauzeert wanneer u de timeout opdracht gebruikt, verbruikt deze nog steeds behoorlijk wat CPU-belasting. ping commando met een loop back-adres - 127.0.0.1 kan ook de vertraging van 1 seconde tussen elke opeenvolgende ping veroorzaken, en het verbruikt minder CPU-belasting.

ping vertraging Voorbeeld

ping -n 6 127.0.0.1>nul

6 betekent dat de vertraging is ingesteld op 6-1=5 seconden.

>nul stuurt de standaarduitvoerstroom naar null en daarom wordt er geen informatie weergegeven in de console.

ping dealy voorbeeld