Tkinter tutorial - Hallo wereld

We beginnen onze Tkinter-reis met een populair Hello World programma.

from sys import version_info
if version_info.major == 2:
    import Tkinter as tk
elif:
    import tkinter as tk
    
app = tk.Tk()
app.title("Hello World")
app.mainloop()

Het venster ziet er zo uit:

Tkinter Hallo wereld

Aandacht

De naam van de Tkinter-module is gewijzigd van Tkinter in Python 2 naar tkinter in Python 3. Daarom moet u, als u Python 2 en 3 compatibele Tkinter-codes wilt schrijven, het major versie nummer van Python controleren voordat u Tkinter importeert.

Voor Python 2

import Tkinter as tk

Voor Python 3

import tkinter as tk

In de volgende regel

app = tk.Tk()

Het app-venster dat een hoofdvenster is, kan op zichzelf andere widgets hebben, zoals labels, knoppen en canvas. Het is het bovenliggende venster van al zijn widgets.

app.title('Hello World')

Het geeft het hoofdvenster de naam “Hallo wereld”.

app.mainloop()

Nadat een vensterinstantie is gemaakt, moet de mainloop() worden aangeroepen om het venster de eindeloze lus te laten binnengaan, anders wordt er niets weergegeven.