Python Data Type - Array

 1. Matrixdefinitie
 2. Matrixindex
 3. Negatieve index
 4. Door een reeks bladeren
 5. Arrays bijwerken
 6. Verschillende manieren om een ​​array te wijzigen
 7. Elementen uit een array verwijderen
 8. Array methoden

In deze sectie leert u hoe u elementen van arrays in Python kunt maken en openen.

Een array is een verzameling elementen van hetzelfde gegevenstype. Het belangrijkste verschil tussen een array en een lijst is dat een lijst elementen van verschillende gegevenstypen kan hebben.

In Python-programmering moet u een array module importeren om een ​​array te maken, omdat een array geen fundamenteel gegevenstype is.

from array import *

Matrixdefinitie

Om een ​​array aan te geven, moet u de onderstaande syntaxis volgen:

arrayName = array(typecode, [initializers])

Hier arrayName is de naam van de array, typecode bepaalt het gegevenstype van de array en initializers zijn de waarden in de array.

U zult typecode later meer over parameter leren in dit gedeelte.

Overweeg het onderstaande voorbeeld:

a = array('i', [1,2,3,4])

De naam van de array is a , typecode is i die aangeeft dat de waarden van de array van het gegevenstype integer zullen zijn. Als u andere waarden dan de gehele getallen in deze array probeert op te slaan, wordt een fout gegenereerd:

>>> a=array('i', [1,2,3.4,4])
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#4>", line 1, in <module>
  a=array('i', [1,2,3.4,4])
TypeError: integer argument expected, got float

Laten we het voorbeeld bekijken van een array die enkele gehele getallen bevat:

>>> from array import *
>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> for i in a:
  print(i)
1
2
3
4

typecode parameter

Parameter Betekenis
b een geheel getal met teken van 1 byte
B een geheel getal zonder teken van 1 byte
u een Unicode-teken van 2 bytes
h een geheel getal met teken van 2 bytes
H een geheel getal zonder teken van 2 bytes
i een geheel getal met teken van 2 bytes
I een geheel getal zonder teken van 2 bytes
l een geheel getal met teken van 4 bytes
L een geheel getal zonder teken van 4 bytes
f een drijvende komma aantal van 4 bytes
d een drijvende komma aantal van 8 bytes

Matrixindex

Je kan een element van een array ophalen met de indexoperator [].

Haal een element van de array op met behulp van de indexoperator

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> print("First element of array =", a[0])
First element of array = 1
>>> print("Second element of array =", a[1])
Second element of array = 2

Krijg de index van gegeven waarde met behulp van index(x) methode

De index(x) methode retourneert de kleinste index van het eerste exemplaar van x.

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> print("1 is found at location:", a.index(1))
1 is found at location: 0
>>> print("4 is found at location:", a.index(4))
4 is found at location: 3

Negatieve index

Vergelijkbaar met andere Python sequentiële data types zoals strings , lists , tuples , gamma objecten, kan je ook negatieve indexen toegang in de array.

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> print("last element of array:",a[-1])
last element of array: 4

Door een reeks bladeren

Eerst en vooral, het vinden van de lengte van de array:

Array len() methode

De len() methode retourneert het aantal elementen in een array.

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> print("length of a:", len(a))
length of a: 4

Herhaal over een array

Je kan for loop gebruiken om elementen van een array te doorlopen.

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> for i in range(len(a)):
  print(a[i])
1
2
3
4

of

>>> a = array('i', [1,2,3,4])
>>> for i in a:
  print(i)
1
2
3
4

Arrays bijwerken

append()

Je kan de array-methode gebruiken append() om een ​​item aan het einde van een array toe te voegen.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a.append(10)
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10])

insert(i, x)

Je kan de insert(i, x) methode gebruiken om het element x in de gegeven index in te voegen i.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a.insert(3,44)
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 44, 4, 5, 7, 8, 9])

extend(x)

append(x) voegt het item x als één item toe aan de array. extend(x) methode is de juiste methode om de array uit te breiden door alle elementen in het gegeven object toe te voegen x.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a.extend([10,11,12,13,14,15])
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15])

Waarschuwing

Als het x een andere array is, heeft deze exact dezelfde datatypecode, anders TypeError wordt deze verhoogd. Als het x geen Python-array is, moet deze iterabel zijn en moeten de elementen van het gegevenstype hetzelfde zijn als de array die moet worden uitgebreid

fromlist()

fromlist() voegt items uit een lijst toe aan de array.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> l = [10,11]
>>> a.fromlist(l)
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11])

Verschillende manieren om een ​​array te wijzigen

reverse()

reverse() keert de array om.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a.reverse()
>>> print(a)
array('i', [9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1])

+ operator

Twee arrays kunnen worden samengevoegd met behulp van de + operator:

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> b = array('i', [10,11])
>>> print(a + b)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11])

* operator

* operator herhaalt elementen in de array een bepaald aantal keren.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a = a * 2
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9])

Hier worden de elementen tweemaal herhaald.

Elementen uit een array verwijderen

Met de del instructie worden een of meer items uit een array verwijderd. Je kan ook gebruiken del om de hele array te verwijderen:

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> del a[3]
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9])
>>> del a      #entire array is deleted

remove(x)

remove() verwijdert het eerste voorkomen van x uit een array:

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9,3])
>>> a.remove(3)
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 3])

pop()

pop() verwijdert en retourneert het laatste element uit de array.

>>> a = array('i', [1,2,3,4,5,7,8,9])
>>> a.pop()
9
>>> print(a)
array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8])

Array methoden

De volgende tabel beschrijft de array-methoden:

methoden Beschrijving
append() voeg een item toe aan het einde van de array
extend() voeg meer dan één items toe aan een array. Het werkt door elementen van een array toe te voegen aan een andere array (waarin u elementen wilt toevoegen).
insert() voeg een element toe op de gewenste locatie.
remove() verwijder een bepaald item uit de array.
pop() een item van een bepaalde locatie verwijderen en dat item retourneren.
clear() verwijder alle elementen uit de array.
index() retourneer de index van het eerste overeenkomende element in de array.
count() retourneer het totale aantal items dat is doorgegeven
sort() sorteer elementen van de array in oplopende volgorde.
reverse() keer de volgorde van de elementen van de array om.
copy() retourneer een kopie van een reeds bestaande array.