Matplotlib-cirkeldiagram

 1. Cirkeldiagram met de klok mee
 2. Cirkeldiagram Met Explode Slice

We zullen cirkeldiagram leren in deze tutorial.

# -*- coding: utf-8 -*-
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([15, 25, 30, 40])
label = ["France", "Germany", "Uk", "US"]

plt.pie(x, labels=label)
plt.show()

Matplotlib-cirkeldiagram

Syntaxis

matplotlib.pyplot.pie(x, explode=None, labels=None, colors=None, autopct=None,
           pctdistance=0.6, shadow=False, labeldistance=1.1,
           startangle=None, radius=None, counterclock=True,
           wedgeprops=None, textprops=None, center=(0, 0),
           frame=False, hold=None, data=None)

parameters

Naam Beschrijving
label labeltekst
fontdict label tekst lettertype woordenboek, zoals familie, kleur, gewicht en grootte
labelpad Afstand in punten tussen het label en de x-as

Cirkeldiagram met de klok mee

Als het argument counterclock is ingesteld False , wordt het cirkeldiagram met de klok mee getekend.

# -*- coding: utf-8 -*-
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([15, 25, 30, 40])
label = ["France", "Germany", "Uk", "US"]

plt.pie(x, labels=label, counterclock=False)
plt.show()

Matplotlib-cirkeldiagram - met de klok mee

Cirkeldiagram Met Explode Slice

De explode parameter bepaalt de ontploffing van segmenten in cirkeldiagrammen. Het specificeert de fractie van de straal waarmee elke wig wordt verschoven.

# -*- coding: utf-8 -*-
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([15, 25, 30, 40])
label = ["France", "Germany", "Uk", "US"]

plt.pie(x, labels=label, explode=(0.2, 0, 0, 0))
plt.show()

Matplotlib-cirkeldiagram - Explode