Matplotlib Tutorial - aslabel

Matplotlib Tutorial - aslabel

In deze tutorial gaan we meer te weten over aslabels, titels en legendes in Matplotlib. Deze kunnen ertoe bijdragen dat de grafiek voor zichzelf spreekt met een dergelijke context. Aslabel matplotlib.pyplot.xlabel(label, fontdict=None, labelpad=None, **kwargs) Hiermee wordt het label voor de x-as ingesteld. Hiermee matplotlib.pyplot.ylabel stelt u ook het label van de y-as in. parameters Naam Beschrijving label labeltekst fontdict label tekst lettertype woordenboek, zoals familie, kleur, gewicht en grootte labelpad Afstand in punten tussen het label en de x-as # -*- coding: utf-8 -*- import numpy as np import matplotlib.

19 december 2022

Tags

Matplotlib Axis Matplotlib Pie Chart

Meest populaire artikelen

Laatste artikels