Java 中的浮點數和 Double 資料型別

Java 中的浮點數和 Double 資料型別

Float 和 double 資料型別用於在 Java 中儲存實數或浮點數,但 double 資料型別比 float 更精確。double 是浮點數的預設資料型別。

Tags

Java DateTime Java Array Java String Java ArrayList Java Int Java Char Java File Java Function Java Double Java Exception Java JavaFX Java Swing Java Math Java Object Java Class Java List Java Sort Java Set Java Method Java GUI Java Error Java Stream Java Operator Java Integer Java Variable Java Map Java Scanner Java HashMap Java JSON

最受歡迎文章

最近更新的文章