Matplotlib Plaats tekst in het plot

 1. as Text
 2. Assen Text basisvoorbeeld
 3. Assen Text Rotatie
 4. Assen Text Rotatie Hoek Verklaring

In deze tutorial leren we hoe u tekst in de plot kunt plaatsen. Je kan tekst toevoegen en die tekst een coördinatielocatie geven of je kan ook tekst toevoegen aan een specifieke plot en misschien een pijl tekenen die rechtstreeks naar die plot verwijst.

Tesa tape
Tesa tape

as Text

matplotlib.axes.Axes.text(x, y, s, fontdict=None, withdash=False, **kwargs)

Voeg de tekst s op locatie toe aan de assen (x, y) in gegevenscoördinaten.

parameters

Naam Data type Beschrijving
x, y scalars De positie om de tekst te plaatsen
s str De annotatietekst
fontdict dictionary Een woordenboek om de standaard eigenschappen van het lettertype te overschrijven

Assen Text basisvoorbeeld

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 4 * np.pi, 1000) 
y = 10 * np.sin(x)

fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6, 4.5))
ax.plot(x, y, "r")
ax.text(2.0, 9.5, "Peak Value",fontsize=14)

ax.grid(True)

plt.show()

Matplotlib-tekst

Assen Text Rotatie

De assen text hebben een trefwoordargument - rotation die de tekstrotatiehoek in de plot aangeeft. De rotation hoek ligt tussen 0 en 360 (graden).

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 4 * np.pi, 1000) 
y = 10 * np.sin(x)

fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(6, 4.5))
ax.plot(x, y, "r")
ax.text(1.3, 9.0, "Peak Value", fontsize=16, rotation = 270)

ax.grid(True)

plt.show()

Matplotlib Text_Rotation

Assen Text Rotatie Hoek Verklaring

De rotatiehoek is in de richting van tegen de klok in. We maken een demoscript om de definitie van de rotatiehoek te illustreren.

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def addtext(ax, props):
  for x in range(8):
    angle = 45 * x
    ax.text(0.5+x, 0.5, '{} degree'.format(angle), props, rotation=angle)
    ax.scatter(x + 0.5, 0.5, color='r')
    
  ax.set_yticks([0, .5, 1])
  ax.set_xlim(0, 8)
  ax.grid(True)

# the text bounding box
bbox = {'fc': '0.8', 'pad': 0}

fig, axs = plt.subplots(1, 1, figsize=(8, 3))

addtext(axs, {'ha': 'center', 'va': 'center', 'bbox': bbox})
axs.set_xticks(np.arange(0, 8.1, 0.5), [])
axs.set_ylabel('center / center')

plt.show()

Matplotlib Text_Rotation Hoekdemonstratie

De tekst wordt uitgelijnd door het selectiekader dat het rechthoekige vak is dat de tekstrechthoek omgeeft. De tekst wordt eerst gedraaid en vervolgens uitgelijnd. Kortom, de tekst wordt gecentreerd op (x, y) locatie, rond dit punt geroteerd en vervolgens uitgelijnd volgens het selectiekader van de geroteerde tekst.

Als u dus links, onder uitlijning opgeeft, bevindt de linkeronderhoek van het selectiekader van de geroteerde tekst zich op de (x, y) -coördinaat van de tekst.