Python Hallo wereld

We zullen beginnen met het basisprogramma “Hallo wereld” van Python.

>>> print("Hello World!")
Hello World!

Dat is het! Je kunt de eenvoud van Python zien aan de syntaxis; er zijn geen headerbestanden opgenomen zoals in C \ C++, u hoeft geen hoofdfunctie te definiëren enzovoort. Je hebt ook geen terminators nodig en u schrijft alleen de afdruk en de inhoud Hello World tussen dubbele aanhalingstekens tussen haakjes.

Python Basic-syntaxis

Overweeg de onderstaande code die twee getallen vermenigvuldigt:

# Multiplying two numbers
x = 4
y = 2
result = x * y
print(result)
8

Uitleg van bovenstaand programma

 1. De eerste regel is een opmerking die begint met # . Opmerkingen zijn de regels die niet worden uitgevoerd maar worden genegeerd. Ze verstoren dus niet de normale stroom van een programma.
 2. De volgende regel x = 4 is de definitie van een variabele. De naam van de variabele is x waarin 4 wordt opgeslagen.
 3. Op dezelfde manier ziet u y = 2. y is een variabele die 2 opslaat.
 4. De regel result = x * y is een Python-instructie die de vermenigvuldigingsexpressie evalueert x*y en het resultaat opslaat in de variabele result . Om meerdere twee nummer * operator wordt gebruikt.
 5. print() statement wordt gebruikt om strings of waarden van variabelen op het scherm af te drukken.

In Python wordt een instructie gescheiden van een andere instructie met behulp van een nieuwe regel (enter-toets). Verklaring terminator is optioneel. Maar het is een goede gewoonte om aan het einde van Python-verklaringen geen puntkomma te gebruiken.

Je kan hier opmerken dat er geen accolades (scheidingstekens) zijn; in Python wordt elke blokinspringing gebruikt. Als u bijvoorbeeld een klasse maakt, moet u inspringen als volgt gebruiken:

class1:
  class2:
    statements
  class2:
    statements