Hoe de huidige map met scriptbestanden te krijgen in Python

  1. Python haalt de werkmap op
  2. Python haalt de map van het scriptbestand op

We praten over de bestands- en mapbewerking in de basishandleiding van Python 3 . In deze sectie laten we u zien hoe u het relatieve en absolute pad van het uitvoerende script kunt krijgen.

Python haalt de werkmap op

os.getcwd() functie retourneert de huidige werkmap.

Als u het uitvoert in de inactieve prompt van Python, is het resultaat het pad van Python IDLE.

Python haalt de map van het scriptbestand op

Het scriptbestandspad kan worden gevonden in de globale naamruimte met de speciale globale variabele __file__ . Het retourneert het relatieve pad van het scriptbestand ten opzichte van de werkmap.

In de onderstaande voorbeeldcodes laten we u zien hoe u de functies kunt gebruiken die we zojuist hebben geïntroduceerd.

import os

wd = os.getcwd()
print("working directory is ", wd)

filePath = __file__
print("This script file path is ", filePath)

absFilePath = os.path.abspath(__file__)
print("This script absolute path is ", absFilePath)

path, filename = os.path.split(absFilePath)
print("Script file path is {}, filename is {}".format(path, filename))
absFilePath = os.path.abspath(__file__)

os.path.abspath(__file__) geeft het absolute pad van het gegeven relatieve pad terug.

path, filename = os.path.split(absFilePath)

os.path.split() functie splitst de bestandsnaam met pad naar puur pad en pure bestandsnaam.